Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bir marka oluştururken güçlü istatistiksel bilgiye, nitelikli deneyime ve diğer markalardan daha etkili bir tecrübe birikimine ihtiyaç vardır. Markanın bulunduğu sektörde kaplayacağı pazar alanını düşünmenin yanında, olabildiğince geniş bir vizyonla, markanın tüm gelişim alanlarının düşünülmesi gerekebilir. Markanın isim alternatiflerinin akılda çabuk yerleşmesi, orada uzun süre kalabilecek yeterlilikte olması ve marka tescil sınıfı ve isim haklarının tescillenerek koruma altına alınabilmesi gibi unsurlar sıkı bir takiple hazırlanır.

Girişimciye teslim edilecek tüm marka isimlerinin marka tescil durumu, oluşturulabilecek web site alan adları ve domain uygunluğu denetlenir. Girişimcinin kendisine yakın hissettiği bir marka adını seçmesinin ardından markanın bulunduğu sektör ve hedef kitle analizlerinden faydalanarak özgün renklere kavuşması sağlanır.

Başa Dön